Nyelvi és Kommunikációs Tanszék

2015-11-28 03:11

A Nyelvi és Kommunikációs Tanszék elsődleges feladata, hogy színvonalasan tegyünk eleget hallgatóink nyelvtanulási igényeinek angol és német nyelven. Különös értékünknek tartjuk, hogy minden diákunkkal személyesen is foglalkozunk, olyan oktatási környezetet alakítunk ki, amelyben mindenki megkaphatja a megfelelő figyelmet és a szükséges segítséget, hogy használható nyelvtudást szerezzen, amellyel eredményesen és magabiztosan tud kommunikálni szóba és írásban egyaránt.

Tantárgyi kínálatunkban az általános és a gazdasági, illetve műszaki szaknyelv mellett szerepel még az üzleti és szakmai kommunikáció, tárgyalástechnika és prezentáció, csoportra szabott, kreatív órák keretében. Cserében nyelvtanulás iránti elkötelezettséget, szorgalmat és kitartást várunk el diákjainktól, hogy munkánk igazán sikeres és hatékony legyen.

Az oktatás mellett feladatunk még a Főiskola idegen nyelvű kiadványainak fordítása és lektorálása, továbbá a szakmai gyakorlatos prezentációk meghallgatásával, a tudományos munkákra való módszertani ismeretek megalapozásával, az idegen nyelven megtartott prezentációk előremutató elemzésével, az üzleti életben elengedhetetlen kommunikációs stratégiák elsajátításával törekszünk sokoldalúan támogatni a szaktanszékeket is.

Nyelviskolánk keretében szintfelmérőkre, szaknyelvi oktatásra, illetve nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervezünk angol, német és olasz nyelven, megfelelő számú érdeklődő esetén bármely idegen nyelven tartunk általános nyelvi tanfolyamokat.

Tanszékünk oktatói természetesen folyamatosan publikálnak, vesznek részt hazai és nemzetközi konferenciákon. Valamennyien több nyelvvizsgarendszer képzett vizsgáztatói vagyunk, többségében tudományos fokozattal rendelkezve szeretnénk a nyelvek által hallgatóink látókörét, egyéniségét még jobban kinyitni a világra.

Budapest, 2016. december 12.

Dr. Peres Anna

Tanszékvezető főiskolai tanár

Oktatók elérhetőségei

Nyelvi és Kommunikációs Tanszék:

- Tanszékvezető: Aliné Dr. Peres Anna

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI - 2016/2017. tanév őszi félév