Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés

2015-11-24 09:20

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés

Ezt a képzést választom, mert:

 • olyan szaknyelvi ismeretekkel és szakmai kompetenciával rendelkező nemzetközi gazdálkodási szakember szeretnék lenni, aki alkalmas szállítmányozási, logisztikai folyamatok megtervezésére és lebonyolítására, nemzetközi kapcsolatok koordinálására, ajánlatok készítésére, ügyfelekkel való kapcsolattartásra, külkereskedelmi szerződések megkötésére, vámoltatás és egyéb hatósági kezelések intézésére, Európai Uniós pályázatok elkészítésére.
 • Az általános piaci, gazdasági, jogi, pszichológiai és kommunikációs ismereteken túlmenően elsajátítom a kereskedelem speciális ismeretanyagát, mely felkészít az országok közötti, különösen az EU tagországai között megvalósuló kereskedelemben való részvételre. Megismerhetem a pályázati úton elnyerhető források pénzügyi elszámolásának módját, a projektek nyomon követését, monitoringját is.

 

Megszerezhető végzettség az Edutus Főiskolán háromféle szakirányon:

 • felsőfokú közgazdász-asszisztens európai uniós üzleti szakirányon
 • felsőfokú közgazdász-asszisztens külgazdasági szakirányon
 • felsőfokú közgazdász-asszisztens nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirányon

 

Képzési idő

4 félév = 3 félév + 1 félév szakmai gyakorlat vállalkozásoknál

 

Teljesítendő kreditek száma

120 kredit/4 félév = 90 kredit (tanulmányok) + 30 kredit (gyakorlat)

 

Munkarend

nappali, levelező (várhatóan péntek délután és szombati napokon)

 

Képzés helye

Tatabánya, Budapest

 

Idegen nyelvi követelmények

Legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, amelynek sikeres megszerzése érdekében tantervbe ágyazott, speciális nyelvvizsga felkészítő kurzust is szervezünk hallgatóinknak.

 

Főbb tárgyak, modulok

A szakképzés tárgykörei moduláris rendszerben szerveződnek, melyek figyelembe veszik a kimeneti követelményeket és a szakmai kompetenciákat. Főbb modulok:

kulcskompetencia modul- 12 kredit

 • Üzleti és szakmai kommunikáció
 • Informatika
 • Idegen nyelv I-II.
 • Munkaerő-piaci technikák
 • Pénzügyi alapismeretek

 

képzési terület szerinti közös modul – 15 kredit

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Gazdasági és munkajogi alapok
 • Üzleti (szakmai) informatika
 • Nemzetközi tárgyalások idegen nyelven

 

képzési ág szerinti közös modul – 6 kredit

 • Gazdasági számítások
 • Marketing alapismeretek

 

Európai uniós üzleti szakirány – 57 kredit

 • Menedzsment alapok
 • EU tanulmányok
 • Kelet-közép-európai piacok
 • Projekt-menedzsment
 • Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
 • Nemzetközi marketing
 • Külkereskedelem technika
 • Pályázatok és projektek az EU-ban I-II.
 • Szakmai nyelvvizsgafelkészítő I-II.
 • Regionális politika az EU-ban
 • Non-business marketing
 • Területfejlesztési esettanulmányok
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Záródolgozati szak-szeminárium

 

Külgazdasági szakirány – 57 kredit

 • Menedzsment alapok
 • EU tanulmányok
 • Logisztika
 • Külkereskedelem technika
 • Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
 • Nemzetközi marketing
 • Szakmai nyelvvizsgafelkészítő I-II.
 • Nemzetközi vállalatok menedzsmentje I-II.
 • Regionális politika az EU-ban
 • Külkereskedelem lebonyolítás
 • Vámjog, vámtarifa ismeretek
 • Közlekedésföldrajz az EU-ban
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Nemzetközi gazdasági színterek
 • Záródolgozati szak-szeminárium

 

Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány – 57 kredit

 • Menedzsment alapok
 • EU tanulmányok
 • Logisztika
 • Külkereskedelem technika
 • Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
 • Szakmai nyelvvizsgafelkészítő I-II.
 • Nemzetközi vállalatok menedzsmentje I-II.
 • Nemzetközi logisztika, fuvarozás menedzsment I-II.
 • Regionális politika az EU-ban
 • Áruforgalmi ismeretek
 • Közlekedésföldrajz az EU-ban
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Nemzetközi gazdasági színterek
 • Záródolgozati szak-szeminárium

 

Az oktatás szervezeti keretei

A hallgatók a Főiskolával hallgatói jogviszonyban állnak, tanulmányi munkájukra az érvényben levő Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozik. Képzési programjukat a kreditrendszer kapcsolja össze az Edutus Főiskola üzleti képzési ágon szervezett alapszakjaival, elsősorban a Nemzetközi gazdálkodás BA szakkal.

A hallgatók sikeres szakmai vizsgájukat követően, valamint az üzleti képzés alapszakjaira nyert felvétel után tantárgyaik elismerését (kredit-beszámítást) kérhetik. Nemzetközi gazdálkodás BA alapszakon 90 kredit jóváírásra számíthat.