Milyen többletet ad

2015-11-28 20:20

Milyen többletet ad az alapképzéshez képest?

Oktatási programjaink az elmúlt években beváltak, arról számos pozitív visszajelzésünk érkezett. A képzés alapelvei - amelyek a főiskola egész képzési politikájának meghatározó pillérei - az erős elméleti és módszertani alapozó képzés, a széles körű, gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai képzés és a magas színvonalú - tudást és kommunikációs készséget egyaránt fejlesztő - nyelvi képzés.

A mesterképzésben ezt kiegészíti a kutatási készségek megszerzése: a hallgatóknak tanulmányaik során több tárgy keretében is szakirodalmi elemzéseket, forráskutatásokat és saját felméréseik értékelését kell elvégezniük, és kutatási eredményeiket írásban és/vagy szóban prezentálniuk kell. Ezen kívül nagy hangsúlyt helyezünk hallgatóink szervezői és vezetői képességeinek fejlesztésére is. Mindennek célja, hogy erős elméleti és módszertani alapokkal rendelkező, ugyanakkor a gyakorlatban felmerülő konkrét feladatok, problémák megoldására, és az eredmények megfelelő kommunikálására képes szakembereket bocsássunk ki.