Miért érdemes

2015-11-28 20:21

Miért érdemes az Edutus Főiskola Marketing mesterszakát választani?

Dr. Kandikó József főiskolai tanár, prorektor levele az érdeklődő hallgatókhoz.

Kedves Hallgató!

Az Edutus Főiskola zászlóshajója az elmúlt több mint húszonöt évben az erős gyakorlati marketingképzés volt. A magyar marketingszakma legjobb oktatói és vezető szakemberei állították össze a tanterveket, hagyták ott tapasztalataikat a meghonosodott marketing oktatásban, amely 2010 óta a Marketing mesterképzéssel is kibővült.

Ez a program a régi főiskolai diplomával rendelkező hallgatóknak gyakorlatilag az egyetemi szintű diploma megszerzését jelenti, az un. bolognai rendszerű képzésben alapszakon diplomát szerzettek részére pedig a mester szintet, az okleveles közgazdász, marketing szakon diplomát biztosítja.

A képzés tartalmilag is sok újdonságot tartalmaz, amelyet maga a tanterv felépítése is igazol. A legújabb marketing tendenciák mellett jelentős újszerű módszertani ismeretek is bekerültek az oktatási programba. Példaként csak az Online marketing vagy a Marketingkontrolling témaköröket említeném, amelyek nélkül egyetlen (sem kis-, sem nagy-) vállalat piaci munkája sem lehet eredményes és hatékony. Programunk egyedisége éppen a gyakorlati alkalmazásra való felkészítésben rejlik, amit már több diplomamunka is igazol, melyben a végzős hallgató a saját vállalkozásuk marketingproblémáját dolgozta fel, és kínált rá megoldásokat.

A mesterképzés módszere is nagyban különbözik a korábbi oktatástól. Az előadások helyett nagy hangsúlyt kap a hallgatók önálló szakirodalom feldolgozása, az egyéni vagy kiscsoportos esettanulmányok megoldása, és ezek szemináriumokon való megvitatása. Vállalati szakemberek és külföldi oktatók bevonásával tesszük színesebbé oktatási programunkat.

A Marketing mesterképzésben való részvételéhez elsősorban nem jó tanulást, hanem élmény dús együttműködést kívánok.

2016. október 21.

Dr. Kandikó József

főiskolai tanár, prorektor