Magyary Településfejlesztési Műhely

2016-02-17 10:59

Magyary Zoltán műhely

 

ALAPÍTÓ OKIRAT (2015.)

Preambulum

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, mint közigazgatás-fejlesztési technológia a közigazgatás átalakítására vonatkozó kezdeményezés. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program az egész közigazgatás fejlesztését célozza, de főként a központi közigazgatást, az államigazgatást, miközben egyes intézkedései hozzájárulnak az igazságügyi és önkormányzati szervezet emberi erőforrásának fejlesztéséhez. A Program célja, hogy egy, a kor követelményeihez és céljaihoz igazodó cselekvési program legyen, amely prognosztizálhatóvá teszi a közigazgatás fejlesztését. A Magyari Program több területen fogalmaz meg koncepciót: szervezeti fejlesztés, közigazgatási feladatok, közigazgatási eljárás szabályozása, és a személyzeti kérdések területén.

A mai nappal jelen Alapító Okirat aláírásával határozatlan időre megalakul az Edutus Főiskolán, mint Komárom-Esztergom Megye egyetlen felsőoktatási intézményén az Edutus Főiskola Magyary Zoltán Műhelye.

1. A műhely céljai, feladatai, tevékenysége

 A Műhely megalapításának célja a Program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai tevékenység, tananyagfejlesztés, oktatás, képzés, továbbképzés, termékfejlesztés, gyakorlati megoldások kialakítása.

2. A műhely működése

A műhely irányítója a rektor által kijelölt személy, aki vezeti a műhelyben részt vevő személyek munkáját.

A műhely legalább évente két alakalommal ülésezik, mely ülésekről emlékeztető készül, melyet a Főiskola titkárságára kell benyújtani.

A műhely vezetője minden tárgyévet követő év január 31. napjáig Beszámolót készít a műhely adott évre vonatkozó munkájáról, melyet a fenti időpontig megküld a rektornak, valamint a Főiskola titkárságára.

Tatabánya, 2015. június 24.

Dr. Jandala Csilla

   mb.rektor