Kulturális menedzser

2015-11-24 09:48

Kulturális menedzser

Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési ismereteket – TUDÁST –, amely kiválóan hasznosítható a kultúra értékeinek közvetítése, a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése terén; a kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek meghozatala – azaz a MUNKA – során. A képzésben résztvevők felkészítést kapnak arra is, hogy a kulturális igényeket a kulturális javak előállítói felé közvetítsék.

A képzés egyedi jellegét adja:

 • a kizárólag erre a kurzusra készített 16 hazai és külföldi esettanulmány, amelyek feldolgozása kivételes alkalmat teremt az ismeretek gyakorlati alkalmazásának elsajátítására, azok modellezésére
 • a két szemeszter alatt megszervezett saját kulturális vagy médiaprojekt, amelyet a résztvevők fokozatosan valósítanak meg tanulmányaik keretében
 • az a lehetőség, hogy a résztvevők a kulturális és médiaszektor legnevesebb előadóitól és gyakorlati szakembereitől tanulhatnak, akik a képzés indulása előtt közös holland-magyar tanári felkészítő kurzusokon vettek részt.

Magyarország a rendezvények országa. Évente több ezer előre megtervezett célú és forgatókönyvű esemény, kongresszusok, fesztiválok, termékbemutatók, sajtótájékoztatók, karneválok, kiállítások, vásárok, családi ünnepek szervezői és élvezői lehetünk. Nem csak a szabadidőnek, hanem a családi, munkahelyi, társadalmi létnek is meghatározóan fontos részévé váltak a rendezvények.

Ma már a népművelők, művelődésszervezők, animátorok, felnőttképzési menedzserek, hivatalos rendezvényszervezők munkáján túl ilyen feladatokat látnak el a főhatóságok, önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, egyházak, non-profit szervezetek munkatársai is. Ezt a tényt ismerte fel a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, az Edutus Főiskola elődje, amikor Budapesti Tagozatán Hollandia Külügyminisztériumának támogatásával elindította a kulturális menedzser szakirányú továbbképzést.

A képzés oktatói:

 • Baán László - Szépművészeti Múzeum főigazgatója
 • Baross Szabolcs – vezető tanácsadó
 • Bognár Attila – A38 igazgatója
 • Buzás Kálmán – főtanácsos
 • Csányi János – Színház és Filmintézet ügyvezető igazgatója, színész, rendező
 • Csordás Tamás - Budapesti Corvinus Egyetem
 • Deme Péter – Pulszky Társaság elnöke
 • Gáti Mirkó – Budapesti Corvinus Egyetem
 • Kandikó József főiskolai tanár, Magyar Marketing Szövetség alapító elnöke
 • Koncz Gábor – egyetemi magántanár
 • Kővágó Zoltán - projekttervezési- és menedzser tanácsadó
 • Pálfi Gábor – külkapcsolati igazgató, Müpa Budapest
 • Sárkány Péter Edutus Főiskola, főiskolai docens
 • Seres Zsuzsanna – szociológus
 • Sulányi Péter – jogász, közgazdász
 • Szabó György Trafó volt igazgatója
 • Szennyessy Judit - Edutus Főiskola, főiskolai tanár
 • Zimányi Zsófia – Rózsavölgyi Szalon művészeti vezetője
 • Zongor Attila - KULTINDEX ügyvezetője

A képzés időtartama:

2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.

A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzés helyszíne:

Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.

A felvétel feltétele:

A képzésben, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre az alábbi képzési területeken végzett hallgatókat várjuk: bölcsészettudomány képzési terület / társadalomtudomány képzési terület / informatika képzési terület / jogi és igazgatási képzési terület / gazdaságtudományok képzési terület / műszaki képzési terület / orvos- egészségtudomány képzési terület / pedagógusképzés képzési terület / sporttudomány képzési terület / természettudomány képzési terület / művészeti képzési terület / művészetközvetítés képzési terület / agrár képzési terület.

Határidők:

 • Jelentkezési határidő: 2017. március 5.
 • Program indulása: 2017. március 10.

A képzés díja:

150.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.


A képzéssel kapcsolatos további információ:

Dr. Szaniszló Gábor

Forrai Márta

Részletes technikai információk a képzésről:

Nyilvántartásba vételi szám: OH FRKP/1411-8/2007

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Kulturális menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként a képzésben alapképzésben szerzett oklevéllel – BSc, BA – rendelkezők vehetnek részt.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzés tanterv

I. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Gazdasági ismeretek*

20

kollokvium

5

Kultúra - és médiagazdaságtan

24

kollokvium

6

Kulturális intézményrendszerek

16

kollokvium

4

Kulturális vállalkozások menedzselése

20

kollokvium

6

Vezetés, szervezetfejlesztés

12

kollokvium

3

Interkulturális kommunikáció

8

gyakorlati jegy

3

I. szemeszter összesen:

100

 

27

* Közgazdaságtan és Vállalatgazdaságtan alapok

II. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Kulturális projektek és pályázatok

12

gyakorlati jegy

4

Rendezvénytan

16

gyakorlati jegy

4

Kulturális marketing

16

kollokvium

5

Kulturális esettanulmányok

20

gyakorlati jegy

5

A kultúra és a média európai dimenziói

12

kollokvium

4

A nyereséges művészet

16

gyakorlati jegy

4

Szakdolgozat konzultáció

8

aláírás

-

Szakdolgozat

   

7

II. szemeszter összesen:

100

 

33

Összesen a két szemeszter:

200

 

60

A szakdolgozat kreditértéke: 7 kredit

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

ONLINE JELENTKEZÉS ITT