Közjogi konferencia a PPKE ÁJK-n

2015-11-28 02:40

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán az Ereky István Közjogi Kutatóközpont 2015. március 5-6-án (csütörtök-péntek) kétnapos nemzetközi konferenciát tart „A tagállami közigazgatási eljárásjogok az EU eljárási modelljének fényében” címmel ("Ket2015" munkacímmel). A konferenciának két aktualitása is van: egyrészt idén 10 éve, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépett. Ez az idő a Ket. sokszori változását, átalakulását jelentette. Tartalma sosem lett kevesebb, mindig csak nőtt, ám a részletkérdések módosítása mellett mindig elmaradt, vagy legalább is háttérbe szorult a szisztematikus és koncepcionális vizsgálat. Másrészt az Európai Unió elkészíttette eljárási modelltörvényének koncepcióját, amely új fordulatot hozhat a tagállami eljárásjogok szabályozásában - azonban ennek tartalmát, kereteit fel kell tárni.

A konferencia részletes program itt érhető el ITT

A konferenciával párhuzamosan, 2015. március 5-én, csütörtökön angol nyelvű szemináriumot hirdettek meg „Administrative Procedures of Member States in the Light of the Model Rules of the EU” címmel fiatal oktatóknak, kutatóknak PhD-n innen és túl.

A szeminárium részletes programja itt tekinthető meg ITT