Közép-európai turizmus menedzser

2015-11-24 09:48

Közép-európai turizmus menedzser

A képzés során a hallgatók megismerkednek a turizmus alapfogalmaival és keresleti tendenciáival, a turisztikai termék- és területfejlesztés komplex szemléletmódjával, a turisztikai termékek szakszerű tervezésével és menedzselésével. Képessé válnak a stratégiai tervezésre, a turisztikai termékek piaci pozicionálására, beillesztésébe a térségi kínálatba, a térségmarketing tervezésére és megvalósítására, valamint a hatékonysághoz szükséges térségi összefogások, partnerkapcsolatok kialakítására. A képzés során kiemelt hangsúlyt fektetünk a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételére is.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Területfejlesztés alapelvei, holisztikus szemléletmód
 • Tervezés különböző szintjei a jövőkép kialakításától a konkrét projektek tervezéséig
 • Menedzsment fogalma, funkciói és feladatai
 • Turizmus alapfogalmai, a turizmus helye a gazdaságban, a turizmus piacának és összefüggéseinek ismerete, a turizmus irányítási- és szervezeti rendszere
 • A közép-európai régió legfontosabb turisztikai termékei és vonzerői, különös tekintettel az örökséghelyszínekre
 • Térségmarketing- és menedzsment
 • Turisztikai termékfejlesztés- és termékmenedzsment
 • Forrásfeltárás, pályázatírás
 • Kisvállalkozások menedzsmentje az európai üzleti környezetben

A képzés időtartama:

2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.

A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzés helyszíne:

Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.

A felvétel feltételeként:

A képzésben alapképzésben szerzett oklevéllel – BSc, BA – rendelkezők vehetnek részt.

Határidő

 • Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 15.
 • Program indulása: 2016. szeptember 30.

A képzés díja:

220.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.

A képzéssel kapcsolatos további információ:

Forrai Márta

Dr. Szaniszló Gábor

Részletes technikai információk a képzésről:

Nyilvántartásba vételi szám: FF/735-2/2014.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Közép-európai turizmus menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltételeként:

A képzésben alapképzésben szerzett oklevéllel – BSc, BA – rendelkezők vehetnek részt.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Közép-európai turizmus menedzser tanterv

I. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Turizmus tendenciái

20

kollokvium

6

Közép-Európai turisztikai erőforrások

15

kollokvium

4

Szálláshely fejlesztés- és menedzsment

15

kollokvium

4

Területfejlesztés, területi tervezés

15

kollokvium

4

Örökségek a turizmusban

20

kollokvium

6

Európai turizmuspolitika, és turisztikai jog

15

kollokvium

6

I. szemeszter összesen:

100

 

30

II. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Európai üzleti környezet

20

gyakorlati jegy

5

Desztináció marketing- és menedzsment

20

gyakorlati jegy

5

Turisztikai termékfejlesztés- és menedzsment (tematikus tervezés)

20

gyakorlati jegy

5

Közép-európai esettanulmányok

20

gyakorlati jegy

5

Választható tárgy 1.

10

gyakorlati jegy

3

Választható tárgy 2.

10

gyakorlati jegy

3

Szakdolgozat készítés

0

gyakorlati jegy

4

II. szemeszter összesen:

100

 

30

Összesen a 2 szemeszter:

200

 

60

Választható tárgyak (a 4 felkínált tárgyból kettőt kell választani)

 • Rurális turizmus
 • Rendezvénymenedzsment
 • Turisztikai KKV menedzsment
 • Ökoturizmus menedzsment

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

ONLINE JELENTKEZÉS ITT