Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

2015-11-24 09:20

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak

A képzés az Edutus Főiskolára jellemzői sajátosságai

a szak hallgatói logisztikai és marketing területen elmélyült tudás birtokába kerülhetnek. A szakképzés során nagy jelentősége van a gyakorlati munkának és csoportos vagy önálló feladatmegoldásnak

Azok jelentkezését várjuk, akik:

  • akik szállítmányozással, áruszállítással foglalkozó vállalatoknál akarnak dolgozni
  • akik az eladással, az emberek meggyőzésével akarnak foglalkozni
  • akik a médiában képzelik el a jövőjüket

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

Áruszállítással, raktározással, logisztikával foglalkozó vállalatok. kis és közép vállaltok, marketing ügynökségek, közvélemény kutatók

Továbbtanulási lehetőségek

Az Edutus Főiskola kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzését elvégezve lehetőségük nyílik sikeres felvételi után az alapszintű gazdaságtudományi képzéseken folytatni tanulmányaikat, melybe minimum 30 kredit beszámításra kerül az itt elvégzett tantárgyak közül.

Képzési és kimeneti adatok

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

- szakképzettség:

- felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Economist Assistant in Logistics

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).

A felsőoktatási szakképzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Idegennyelvi követelmény

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

Részletes Képzési és Kimeneti Követelmény