K+F+I (kutatás-fejlesztés-innováció)

2016-02-15 14:18

Az Edutus Főiskola műszaki laboratóriumai

Ipari Lézertechnológia laboratórium (C épület)

Laborvezető: Vavra Gábor

Partner intézmény: Bay Zoltán Intézet

Az alkalmazott lézertechnológia laboratóriumban kapott helyet a 400 millió forint értékű TruDisk 4001 Laser sugárforrás és TruLaser Cell 7020 CNC cella. A lézer sugárforrás vágási teljesítménye 4000 Watt, felhasználási területe jellemzően vágási és hegesztési műveletek, hiszen nagy sebességgel és nagyon magas precizitással, tizedmilliméteres pontossággal képes vágni.

A laboratóriumban található még egy 400W teljesítményű SPI Fiber Laser vágó- és hegesztőfejjel ellátott Kawasaki RS20N robotkar is, amely szabadabban mozog, ezért bonyolultabb felületek megmunkálására alkalmas. A konfiguráció lehetővé teszi korszerű, szoborszerű felületek megmunkálását éppúgy, mint a legnehezebb 6-szabadságfokú programozás gyakorlását.

A megmunkáló berendezések mellett számos kiszolgálórendszert is üzemeltet a Főiskola (sűrített levegő és gázellátás, elektromos betáp, Fűtő- szellőzőrendszer), amelyek szintén részét képezik az oktatásnak.

A hallgatóink team munkában teljesítendő, ú.n. Projektfeladat keretében, a Főiskola Tervezés, Modellezés, Szimuláció laborjában megtervezett terméket gyártanak önállóan (szigorú felügyelet mellett) a lézerlaborban, amely termék visszamérése az Ipari Metrológia laborban történik.

 

Automatika – Pneumatika laboratórium (B épület 1. labor)

Laborvezető: Molnár László

A mechatronikai terület két alaplaboratóriumában (pneumatika, hidraulika) az automatizálás oktatásához szükséges alaprendszerek kerültek kialakításra. A laborban megtalálhatóak az iparban használatos irányítás- és rendszertechnikai berendezések, eszközök. A fejlesztés kialakítása során a Főiskola teljes mértékben figyelembe vette a környékbeli vezető cégek képzési és munkaerő piaci igényeit. Ennek érdekében célul tűzte ki az iskola a Festo Authorized and Certified Traning Center (FESTO) akkreditációt.

 

Automatika – Hidraulika laboratórium, LEGO® műhely (B épület 2. labor)

Laborvezetők: Molnár László, Nagyné Csóti Beáta

A laboratóriumra érvényesek az előző laboratóriumnál írottak, kiegészítve az ide telepített „LEGO műhellyel”. A LEGO robotok építése és programozása, Főiskolánkon rendhagyó módon, már az általános iskolai szakkörök működtetésével is zajlik.

 

Tervezés-Modellezés-Szimuláció laboratórium (B épület 3. labor)

Laborvezető: Molnár László

A laboratórium a legkorszerűbb számítógépes eszközökkel van ellátva, hogy ki tudja szolgálni a képzéshez kapcsolódó CAD/CAE/CAM programokat, amelyek segítségével a munkadarab „kitalálásától” a méretezésen keresztül a gyártásig minden funkció elkészíthető az AutoDesk, a SolidEdge, az EdgeCAM, a TruTopsCell programcsaládok segítségével. Ez a számítógépes háttér szolgálja ki LabView rendszer támogatásával a National Instruments által gyártott eszköz együttes, a mérés, beavatkozás, vezérlés és szabályozás területén grafikus programozói felületen, kiegészítve web alapú mérésekkel, amely otthonról is végrehajtható. Itt LAN-on elérhető legkorszerűbb mérésadat-gyűjtő rendszereket kell elképzelni, amelyek modulárisan bővíthetők, ezáltal is lehetőséget teremtve a sokszínűségnek, felműszerezve a hallgatói méréseket. Ez a terület oktatási szempontból a Mechatronika, Mérés és adatgyűjtés, Számítógépes irányítás, Beágyazott rendszerek - Mikrovezérlők témakörök laborhátterét fedi le.

 

Ipari Metrológia laboratórium (B épület 4. labor)

Laborvezető: Molnár László

A Mitutoyo szerepe meghatározó mind az oktatásban, mind az iparban a méréstechnika területén. A laboratórium elsősorban oktatást fed le a hagyományos méréstechnikától a CNC méréstechnikáig tartó területet. Ez utóbbi kiemelt jelentőségű, ugyanis a 3D-s CNC koordináta mérőgép használatát a hallgatók a TRUMPF CNC cellában elkészült alkatrészek visszamérésével gyakorolják.

 

Lézerfizika, Lézersugár Védelem, Műszaki Optika laboratórium (B épület 5. labor)

Laborvezető: Vavra Gábor

A laboratórium ad helyet a lézerfizika témakör mérési feladatainak vitelére, valamint az optikai-sugárvédelmi oktatási munkahelyek kialakításához. Itt két fő szempontot tart a Főiskola szem előtt: a tananyaggal összhangban mobil laboratóriumi munkahelyek kialakítását a fizikai, technológiai és biológiai alapok, valamint a lézervédelmi szaktárgyak támogatása a cél.

 

Elektronika, Elektrotechnika laboratórium (B épület 6. labor)

Laborvezető: Szabó Béla Gábor

A laboratórium a korszerű mérőeszközeinek (Agilent digitális oszcilloszkópok, tápegységek, multiméterek, függvény-generátorok) segítségével támogatja a Mechatronikai mérnök BSc szakunk alaptárgyi moduljának egyik meghatározó területét.

 

Passzív Ház (B épület 7. labor)

Laborvezető: Szabó Béla Gábor

A laboratóriumnak helyt adó épület alapfunkciója szerint megújuló és alternatív energiafelhasználási lehetőségeket bemutató oktatási egység. A beépített technológiák kiválóan illeszthetők be egy eleve nagyon alacsony energiafelhasználású, passzív-ház kialakítású objektumba, amely így lehetőséget biztosít a Facility Management (Létesítmény-gazdálkodás) képzésen belüli energetikai, fenntarthatósági elemek bemutatására, oktatására is.