Ipari park menedzser

2015-11-24 09:47

Ipari park menedzser

Képzés célja:
A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony és eredményes menedzseléséhez és irányításához elengedhetetlen.

A képzést elvégzők képesek lesznek:

 • a tárgyalt elméleti modellek és gyakorlati példák segítségével egy-egy gazdasági probléma területi specifikumainak azonosítására, térszemléletű gondolkodásmódra, rendszerben való gondolkodásra
 • a tudás- és innováció menedzselését támogató módszerek helyes megválasztására
 • a tanult marketingmódszerek gyakorlati alkalmazására
 • a pénzügyi döntések megalapozásához szükséges módszertani, számítási ismeretek készség szintű alkalmazására
 • a gyakorlatban előforduló statisztikai jellegű tartalmak (adatok, táblák, ábrák, mutatók) megértésére, szakmailag korrekt értelmezésére és felhasználására
 • a területfejlesztéshez kapcsolódó szakmai feladatok menedzselésére
 • egy szervezet működésének irányítására
 • a szervezet működésével járó kockázatok felmérésére és a kockázatok kezelésére
 • egy projekt megtervezésére, levezetésére és lezárására, valamint dokumentálására
 • az épületek területeivel való gazdálkodás megtervezésére és irányítására.
Baross Szabolcs
üzleti és vállalati tanácsadó

Dr. Kovács András
tanszékvezető – Edutus Főiskola

Bottyán László
mestertanár - Edutus Főiskola

Kővágó Zoltán
pályázati tanácsadó

Damjanovich Nebojsa
online marketing tanácsadó

Némethné Dr. Gál Andrea
főiskolai tanár – Edutus Főiskola

Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna

Dr. Schadl György
PhD, főiskolai docens – Edutus Főiskola

Dr. Garaj Erika

Szabó Béla Gábor
mestertanár – Edutus Főiskola

Dr. Horváthy Balázs
PhD – Széchenyi István Egyetem

Tóth Éva
mestertanár – Edutus Főiskola

Dr. Kandikó József
főiskolai tanár, rektor emeritus - Edutus Főiskola

Dr. Valkó László
tanszékvezető, egyetemi docens - BME

IPE szakemberei

A képzés időtartama:
2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.
A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzés helyszíne:
Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.

Határidők:

 • Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 15.
 • Program indulása: 2016. szeptember 30.

A képzés díja:
205.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.

A képzéssel kapcsolatos további információ:

Dr. Szaniszló Gábor

Forrai Márta

Részletes technikai információk a képzésről:
Nyilvántartásba vételi szám:-FF/211-5/2013

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Ipari park menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként:

A képzésben, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre az alábbi képzési területeken végzett hallgatókat várjuk: bölcsészettudomány képzési terület / társadalomtudomány képzési terület / informatika képzési terület / jogi és igazgatási képzési terület / gazdaságtudományok képzési terület / műszaki képzési terület / orvos- egészségtudomány képzési terület / pedagógusképzés képzési terület / sporttudomány képzési terület / természettudomány képzési terület / művészeti képzési terület / művészetközvetítés képzési terület / agrár képzési terület.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Ipari park menedzser szakirányú továbbképzés tanterve

I. Szemeszter

Tantárgyak

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Regionális gazdaságtan

16

kollokvium

5

Tudás és innovációs menedzsment

16

kollokvium

5

Stratégiai menedzsment

12

kollokvium

4

Gazdaságstatisztika

12

kollokvium

3

Pályázatírás és projektmenedzsment

16

gyakorlati jegy

5

Jogi ismeretek

12

kollokvium

3

Marketing

16

kollokvium

5

I. szemeszter összesen:

100

 

30

 

II. Szemeszter

Tantárgyak

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Területfejlesztés

16

kollokvium

4

Vállalati pénzügyek

16

kollokvium

4

Újrahasznosított és megújuló energiaforrások

16

kollokvium

3

Környezetgazdaságtan és fenntartható fejlődés

12

kollokvium

3

Üzleti kommunikáció

8

gyakorlati jegy

2

Létesítménygazdálkodás és ipari park menedzsment

16

gyakorlati jegy

4

Logisztika

12

kollokvium

3

Szakdolgozat konzultáció

4

aláírás

-

Szakdolgozat

   

7

II. szemeszter összesen:

100

 

30

I + II. szemeszter összesen:

200

 

60

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

ONLINE JELENTKEZÉS ITT