Határon átnyúló fejlesztési szakreferens

2015-11-24 09:46

Határon átnyúló fejlesztési szakreferens

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata szakmai támogatásával egyéves, munka mellett végezhető szakirányú továbbképzés. A nemzetközi követelményeknek megfelelő legkorszerűbb ismereteket nyújtó program foglalkozásait neves egyetemi, főiskolai oktatók, gyakorlati szakemberek vezetik.

A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik korábban megszerzett alapképzettségükre építve speciális ismereteket kapnak a határon átnyúló fejlesztésekkel kapcsolatban. Azok számára szeretnénk továbbképzési lehetőséget biztosítani, akik fő tevékenységként foglalkoznak határ menti és határon átnyúló fejlesztésekkel, vagy a jövőben ezen a területen kívánnak dolgozni.

A képzést elvégzők képesek lesznek:
részt venni határon átnyúló menedzsmentstruktúrák létrehozásában és működtetésében, a határ menti fejlesztési stratégiai tervezésben és a határon átnyúló fejlesztési projektek generálásában illetve megvalósításában, koordináló, támogató szerepet betölteni a határon átnyúló kapcsolatok formálásában, különösen tekintettel az önkormányzatokra.

A felvétel feltételeként:

A képzésben, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre az alábbi képzési területeken végzett hallgatókat várjuk: bölcsészettudomány képzési terület / társadalomtudomány képzési terület / informatika képzési terület / jogi és igazgatási képzési terület / gazdaságtudományok képzési terület / műszaki képzési terület / orvos- egészségtudomány képzési terület / pedagógusképzés képzési terület / sporttudomány képzési terület / természettudomány képzési terület / művészeti képzési terület / művészetközvetítés képzési terület / agrár képzési terület.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Határon átnyúló fejlesztési szakreferens

A képzés időtartama:
2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.
A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.
A képzés hangsúlyosan gyakorlatorientált (70% gyakorlat – 30% elmélet).

Kiemelt cél, hogy a hallgatók a képzés során megvalósult projektekkel illetve a megvalósítás során felmerülő gyakorlati kérdésekkel, problémákkal és megoldásokkal szembesüljenek.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Határon átnyúló fejlesztési szakreferens szakirányú továbbképzés tanterve

I. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Határgazdaságtan

26

kollokvium

7

Határ menti és határon átnyúló együttműködési programok és intézménye

8

kollokvium

3

Határon átnyúló együttműködések jogszabályi háttere

8

kollokvium

3

Stratégiai tervezés

16

kollokvium

5

Projektmenedzsment

16

kollokvium

5

Pályázatok menedzselése

26

gyakorlati jegy

7

I. szemeszter összesen:

100

 

30

 

II.szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Pályázati források

12

kollokvium

4

Pályázati munka

24

kollokvium

6

Projektkommunikáció

8

kollokvium

3

Pályázati projektvégrehajtás

40

gyakorlati jegy

7

Projekt fenntartás

8

gyakorlati jegy

3

Szakdolgozat konzultáció

8

aláírás

-

Szakdolgozat

   

7

II. szemeszter összesen:

100

 

30

I + II. szemeszter összesen:

200

 

60

A képzés költsége:
190.000,- Ft szemeszterenként, amely magában foglalja a:

  • képzést
  • vizsgákat
  • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

  • ajánlott irodalom költségeit
  • ismételt vizsgák költségeit.

Kiegészítő információk:

  • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
  • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
  • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

Részletes technikai információk a képzésről:
Nyilvántartásba vételi szám: OH-FIF/408-5/2011.

Jelentkezés, információ, képzés helyszíne:
Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.
E-mail: szaniszlo.gabor@edutus.hu
Tel.: (1) 450-2422

  • Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
  • Program indulása: 2017. szeptember 29.

CESCI - A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata szakmai támogatásával
http://www.cesci-net.eu/

ONLINE JELENTKEZÉS ITT