Hallgatói pénzügyek

2016-01-08 17:08

Hallgatói pénzügyek

 1. Adóazonosító jel, TAJ szám és bankszámlaszám:
  Megadása a Neptun rendszerben minden hallgató számára nélkülözhetetlen. Ezen adatok hiányában semmilyen kifizetést nem tud az Edutus Főiskola Ön felé (ösztöndíj, rendszeres szociális támogatás, stb.) teljesíteni.
 1. TAJ szám

A TAJ száma az Országos Egészségbiztosítási Pénztárba (OEP) történő bejelentéshez is szükséges, ez alapján jogosult a nappali tagozatos hallgató ingyenes orvosi ellátásra.

 1. Bankszámlaszám

 A hallgatói befizetések egy gyűjtőszámlára történnek ide csak banki átutalással és banki befizetéssel lehet pénzmozgást kezdeményezni. Pénzügyei rendezése érdekében kötelező a bankszámlaszám megadása. A bankszámlanyitáshoz, keresse fel az Ön lakhelyéhez legközelebb eső bankfiókot.

 1. Támogatások
  A hallgatók tanulmányaik során támogatásban részesülhetnek, illetve megpályázhatnak ösztöndíjakat: pl. szakmai és tudományos ösztöndíj, közéleti ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj. „Bursa” ösztöndíj, „Alapítvány diákja” ösztöndíj stb.

A juttatásokról részletesebb információkat a szeptemberben tartandó tájékoztatón hallhat, ill. a honlapunkon is megtalálható a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzatában (HJTSZ).

 1. Képzési szerződést
  A hallgatókkal beiratkozáskor képzési szerződést kötünk. A képzési szerződést szövege itt olvasható.
 1. Az önköltség és egyéb térítési díjak kiegyenlítése

A önköltség és a térítési díjak kiegyenlítésének módjáról, a Neptun rendszerben történő kezeléséről honlapunkon vagy a Neptun nyitó felületén a Hasznos linkek alatt is tájékozódhat az ott található pénzügyi tájékoztatókból.

Pénzügyi tájékoztatók listája itt:

 1. Átutalásos számla igénylése
  Amennyiben hallgatói térítéseket és díjakat cég, gazdasági társaság fizeti be Ön helyett, úgy számlaigénylést a Neptun rendszerben kezdeményezheti.

Amennyiben a hallgató önköltségét csak részben (pl. felét) fizeti egy gazdasági társaság, abban az esetben kérjük gyory.livia@edutus.hu e-mail címre jelezze a megosztási kérelmet.

Részletek: Átutalásos számla igénylése – tájékoztatóban

 1. Befizetés magánszemélyként

Minden hallgatói befizetést a NEPTUN gyűjtőszámlára utalással kell teljesítenie a hallgatónak.

Bankszámlaszám: 10300002-40000413-49020092

Közlemény: NK-****** ahol a csillagok helyére a saját Neptun kódot kell beírni.

Részletfizetésre valamennyi önköltséges képzésben résztvevő hallgató jogosult. Az önköltség megfizetése 3 részletben történik.

Amennyiben Ön így fizeti be az önköltségi díjat a Neptun rendszerben, automatikusan kiállításra kerül az Ön nevére és megadott állandó lakcímére a befizetésről szóló számla a befizetést követő munkanapon.  A Neptun/Pénzügyek/Számlák menüpont alatt tudja kinyomtatni az elkészült számlát.

 1. Befizetési határidők:

Részletek

Fizetési határidő

1. részlet

Őszi félévekben:

az I. évfolyamosoknak a beiratkozásig, a felsőbb éveseknek augusztus 31-ig.

Tavaszi félévekben: február 15-ig.

2. részlet

Őszi félévekben: október 15-ig.

Tavaszi félévekben: március 15-ig.

3. részlet

Őszi félévekben: november 15-ig.

Tavaszi félévekben: április 15-ig.

 

A önköltség késedelmes, határidőn túli befizetése esetén az eljárás rendje mindhárom részlet esetén az alábbi:

A határidőt követő 5. munkanapon a hallgató tartozásáról e-mail értesítést kap. Amennyiben tartozását továbbra sem egyenlíti ki, a határidőt követő 10. munkanapon a HJTSZ 8. sz. mellékletben meghatározott késedelmi díj kerül kiírásra.