Gazdálkodási és menedzsment BA alapszak

2015-11-24 09:15

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

nappali tagozaton duális képzésben is indul (duális képzés)

A képzés az Edutus Főiskolára jellemzői sajátosságai

A képzés gyakorlatorientált, az elméleti órákat meghaladja a szemináriumok száma. A hallgatók választhatnak kis- és közepes vállalatokra vonatkozó és nagyvállalati specializáció közül.

Azok jelentkezését várjuk, akik:

  • akik vezetői kvalitásokkal rendelkeznek, és ehhez igényelnek szakmai tudást
  • akik saját vállalkozásba kívánnak kezdeni, vagy családi céget szeretnék irányítani
  • akik szeretnek számokkal foglalkozni, a pontos számszaki munkákat kedvelik

Specializációk

E-business: Napjainkban kiemelkedő és folyamatosan növekvő szerepe van az elektronikus kereskedelemnek, vállalatirányításnak és adatfeldolgozásnak. Ebben a specializációban annak elsajátítását erősítjük a hallgatókban, miként tudják üzleti vállalkozásaikat az internetes kereskedelmen keresztül hatékonyabbá tenni, hogyan tudnak egy webshopot menedzselni és mindezek logisztikai és informatikai hátterét megteremteni. Ezen felül bemutatásra kerülnek azok a módszerek, melyekkel sokkal hatékonyabbá válik a fogyasztók tulajdonságainak feltárása és ennek megfelelően a számukra szükséges termékek és szolgáltatások kialakítása.

Innovatív vállalkozás: Az innovatív vállalkozás specializáció hallgatói megismerhetik a kis- és középvállalati szektor jellemzőit, működési sajátosságait, így képesek lesznek arra, hogy akár itthon, akár az egységes európai gazdasági térben vállalkozást indítsak és működtessenek. A specializáció tárgyai kitérnek olyan kérdések tárgyalására, mint: mitől lesz versenyképes egy kkv, milyen specifikumai és buktatói vannak egy kisméretű cég menedzselésének, hogyan juthat egy kkv finanszírozási forrásokhoz, milyen a jó üzleti terv és a hatásos marketing. Az oktatás szerves részét képezi az innovációmenedzsment ismeretek átadása, és ezzel párhuzamosan az innovatív szemléletmód és kreativitás fejlesztése, mivel az innovativitás a kkv-k sikerének egyik alapfeltétele. A megszerzett ismeretek és készségek akár saját cég vezetőjeként, akár a munkavállalók mintegy 70%-át foglalkoztató kkv-szektor alkalmazottjaként is jól kamatoztathatók.

SSC: Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon. A képzés a nemzetközi vállalatok által létrehozott és központosított különböző szolgáltató tevékenységek ellátására készít fel, főként pénzügyi/számviteli területeken. Az SSC cégekkel szorosan együttműködve, a hétköznapi vállalati gyakorlat megismerésén keresztül hallgatóink angol nyelven olyan szakmai ismereteket sajátítanak el, melyek lehetővé teszik a nemzetközi környezetben történő munkavégzést, kapcsolattartást, kommunikációt és hosszútávon is biztos karrier lehetőségeket nyújt.

Vár- és kastélyturizmus: A specializáció keretében először a turizmus alapjaival ismerkednek meg a hallgatók, majd a desztinációk marketing és menedzsment tevékenységével, a várak és kastélyok fejlesztésével és menedzsmentjével, továbbá a turisztikai kis- és középvállalkozások üzleti tervezésével,  annak finanszírozásával és menedzselésével.

Szakmai gyakorlati helyek, szakmai gyakorlatra vonatkozó információk: MKB, CIB, ERSTE, SCI, Gazdasági Kamara, Audi, külföldi szakmai gyakorlati helyszínek.

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

Nemzetközi szolgáltató központokban, kis- vagy középvállalatoknál, saját vállalkozás indítása, bank szektorban, nemzetközi vállaltoknál, közigazgatási intézményeknél, társadalmi szervezetekben.

Továbbtanulási lehetőségek

A gazdálkodási és menedzsment alapszakot elvégezve az összes, közgazdasági témában induló mesterképzés választására is lehetőség nyílik.

Az Edutus Főiskolán lehetőség van a megszerzett oklevél után marketing mesterszakon vagy szakirányú továbbképzéseken tanulmányaikat folytatni.

Képzési és kimeneti adatok

Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alapfokozat

- szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Részletes Képzési és Kimeneti Követelmény