Erasmus program

2015-12-11 13:08

ERASMUS program


Üdvözöljük az Erasmus és Nemzetközi Kapcsolatok Iroda honlapján

EDUTUS Főiskola

ID code: HU TATABAN 01

PIC code: 949644260

EUROPEAN UNIVERSITY CHARTER

50316-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE

 

Intézményi Erasmus koordinátor:

Pongrácz Márta

Cím: 1114 Budapest Villányi út 11-13. 311-es szoba
Tel.: (+36 1) 883 9850
E-mail: pongracz.marta@edutus.hu

Hallgatói fogadó órák:

kedd-szerda-csütörtök: 13.00-16.00

Az Edutus Főiskola általános nemzetközi, valamint az Erasmus+ programhoz kapcsolódó külföldi partnerkapcsolatait a nemzetközi menedzser ápolja. Ennek keretében az alábbi feladatokban vesz részt:

 • Az Erasmus+ program szervezése (magyar és külföldi hallgatói, oktatói, adminisztratív dolgozók mobilitása).
 • Nemzetközi Hét és egyéb nemzetközi szeminárium szervezése.
 • Rövidtávú külföldi tanulmányutak szervezése.
 • Részvétel a főiskolát érintő nemzetközi projektekben.

Erasmus program lényege

Az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet támogató programja az Erasmus+. A program mobilitási projektjeinek keretében az Európai Unió országaiban lehet részképzést folytatni legalább egy tanulmányi időszakon (trimeszter vagy szemeszter) keresztül, és ehhez a program pénzügyi támogatást folyósíthat. Tanulmányi célú részképzésen túl lehetőség van külföldi szakmai gyakorlat végzését támogató ösztöndíjra is pályázni.

Az Erasmus program keretében felsőoktatási intézmények nyújtanak be pályázatot az Európai Bizottsághoz, amelynek sikeres elfogadása után kerül sor az Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) kiadására. Ez a megállapodás teremti meg a lehetőséget arra, hogy az adott intézmény a saját nemzeti irodájához (Tempus Közalapítvány) a hallgatói létszámra és az eltöltendő hónapok számára pályázzon a partner intézményekkel megkötött kétoldalú szerződések alapján. A Tempus Közalapítvány a meghatározott alapelvek szerint felosztja az Erasmus hallgatói támogatásokra fordítható nemzeti keretet a pályázó intézmények között. Az egyetemek és főiskolák a rendelkezésükre bocsátott összeget az Európai Programnyilatkozatukban megfogalmazott célok és a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitási elveinek figyelembe vételével, valamint az intézményi lehetőségek és prioritások szem előtt tartásával osztják fel a nyertes hallgatók között.

Az Erasmus program nem ad teljes ösztöndíjat, hanem kiegészítő támogatást nyújt külföldi részképzés megvalósításához.

Ha a kiutazók között vagy

TÁJÉKOZTATÓ AZ ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSI
PÁLYÁZATOT NYERT ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK


Kapcsolattartás az Erasmus Irodával

A kapcsolattartás módja a nyár folyamán elsősorban az elektronikus levelezés, ezért a hallgatónak érdemes gyakran ellenőriznie a postaládáját, mert bármikor sürgős értesítés vagy hír érkezhet.

Ha az előkészületek folyamán bármilyen gond vagy kérdés merülne fel, az Erasmus Irodát (Pongrácz Márta – pongracz.marta@edutus.hu; tel: (+ 36 1) 883-98-50) kell keresni.

Az Erasmus Iroda honlapját is érdemes nézegetni, ahol pl. a megfelelő dokumentumok letölthetők a Formanyomtatványok menüpont alatt.

Kérjük a hallgatókat, hogy időben kezdjék el intézni adminisztrációs ügyeket! Vegyék figyelembe, hogy a partneregyetemek irodái a nyári hónapokban (július, augusztus) bezárnak és augusztus elsejétől augusztus 23-ig az Erasmus Iroda is csak ügyeleti rendben működik.

Útlevél, vízum, biztosítás

Mivel Magyarország 2007-től a schengeni térség teljes jogú tagja, a térség országba való belépéshez és 90 napot meg nem haladó tartózkodáshoz elegendő az érvényes úti okmány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány birtoklása. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg; annak feltételeiről a hallgató az adott ország magyarországi külképviseletén, ill. annak honlapján tájékozódhat.

További hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosító igazolványuk, útlevelük érvényességét kiutazás előtt mindenképp ellenőrizzék, és ha szükséges, hosszabbítsák meg!


Célszerű megfelelő biztosítást beszerezni az EU-hoz való csatlakozásra tekintettel, ill. a fogadó intézménnyel történő egyeztetés alapján. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően Magyarország és az Európai unió tagállamai vonatkozásában általános érvényű, közvetlen és kötelező jogforrássá válik a 1408/71 EGK rendelet és a végrehajtásáról szóló 574/72. sz. EGK rendelet, amelyek alapján a másik ország területén tartózkodó biztosítottak a halaszthatatlan orvosi ellátást megkapják a tartózkodási hely szerinti teherviselőtől a költségek viselésében illetékes teherviselő terhére. A sürgősségi egészségügyi ellátást egy erre a célra rendszeresített formanyomtatvánnyal igényelhetik majd, amely az Unióban jelenleg is használatos

Európai Egészségbiztosítási Kártya.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséről és az egészségbiztosítás feltételeiről további információk az OEP honlapján található:

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya

Tanulmányi Ügyek:

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdésekben a Tanulmányi Igazgatóság ügyintézőjével kell felvenni a kapcsolatot.

Ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint történik.

Fogadó ország

tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI), Svájc (CH))

500 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

400 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))

300 € / hó

 

A támogatás folyósítási rendje:

A kiutazás előtt 2-3 héttel a hallgatónak Erasmus tanulmányi szerződést („Támogatási Szerződés") kell kötni a küldő intézménnyel, emiatt föl kell keresnie az Edutus Főiskola Erasmus Irodáját az adminisztratív teendők elvégzése céljából.

Az Erasmus mobilitás - a pályázati kiírásban foglal feltételek teljesítése esetén - vissza nem térítendő, előfinanszírozású támogatás.

A 6 hónapot meg nem haladó mobilitás esetén a kiutazás előtt a teljes támogatás egy összegben, míg 6 hónapot meghaladó kint tartózkodás esetén 2, ill. 3 részletben kerül átutalásra.

Learning Agreement for Studies

A dokumentummal kapcsolatos ügyintézést a kiutazás előtt legalább 1-2 hónappal meg kell kezdeni.

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a Learning Agreement mind a 3 fél (hallgató, küldő intézmény, fogadó intézmény) részéről alá legyen írva, az Erasmus Iroda jó minőségű szkennelt (nem fényképezett!) példányt is elfogad. Az ügyintézés javasolt menete a következő:

 1. a hallgató a fogadó intézmény honlapján szereplő vagy a kinti koordinátor által megküldött tantárgylista alapján kitölti a Learning Agreement első részét („Before mobility”), a listát leegyezteti a tanszéki koordinátorral
 2. a kitöltött Learning Agreementet a hallgató behozza az Erasmus Irodába, ahol aláírásra kerül a küldő intézmény részéről
 3. ezt követően a hallgató kiküldi a Learning Agreement-et a fogadó intézménynek aláírásra.

A Learning Agreement módosítására is van lehetőség. Ezt akkor ajánlatos megtenni, amikor már egyértelmű, hogy mely tárgyak maradnak meg, illetve melyeket kell törölni, vagyis a külföldi tantárgyválasztás lezárultakor. Erre minden esetben a Learning Agreement „During mobility” részét kell használni.


Az Erasmus tanulmányi ösztöndíj szerződéskötéssel és utalással kapcsolatos információk:

Az ösztöndíjak átutalásához a hallgatónak célszerű – de nem kötelező – devizaszámlával rendelkezni, mivel az ösztöndíjat euróban folyósítjuk.

 1. Nem kötelező itthon bankszámlát nyitni, ezt külföldön is megteheti a hallgató.
 2. A bankfiók pontos címét és az IBAN számlaszámot kérjük megadni.
 3. A számlaszám nem lehet más nevén, csak a hallgatóén. Ha csak a szülőknek van bankszámlaszámuk, akkor a hallgatónak azon társtulajdonosként kell szerepelnie.
 4. A szerződés megkötéséhez szükséges a hallgató adóazonosító jele.
 5. Azok a hallgatók, akik külföldön nyitnak számlát, értelemszerűen csak a kiutazásuk után, a pontos adatoknak az Erasmus Irodába való elküldését követően tudjuk az ösztöndíjat utalni.

Ha a szerződésben rögzített jogok, kötelezettségek és feltételek bármelyike megváltozik, azt írásban is rögzíteni kell szerződésmódosítás keretében.

A szerződéskötés feltétele a mind három fél által aláírt Learning Agreement!


Online nyelvi teszt

Az online nyelvi teszt kitöltése kötelező! Az online nyelvi teszt első részét kiutazás előtt kell kitölteni, a kapott eredményt a Learning Agreement-ben kell feltűntetni. Ezt követően lehetőség van ingyenes online nyelvi kurzusra jelentkezni. Hazaérkezés után az online nyelvi tesztet meg kell ismételni. Az elért eredmény nem jár következménnyel. Célja a két teszt között eltelt időszak alatti nyelvtudási szint mérése, a fejlődés nyomon követése.

Hazaindulás előtt

 1. a hallgató aláíratja a kinttartózkodás időtartamáról szóló „Certificate of Attendace” dokumentumot;
 2. ellenőrzi, hogy a Learning Agrement szükség esetén módosításra került-e.


Hazaérkezés után

 • A külföldi tanulmányok befejeztével a hallgatónak on-line tartalmi beszámolót kell készítenie, melynek linkjét a Támogató juttatja el a hallgató által megadott e-mail címre.
 • Le kell adnia az Erasmus Irodába a „Transcript of Records” egy másolati példányát, amennyiben azt a fogadó intézménytől közvetlenül megkapta. Egyéb esetekben általában a fogadó intézmény közvetlenül a küldő intézménynek küldi meg a dokumentumot.
 • Ki kell töltenie az online nyelvi teszt záró részét.


Ha meghiúsul a külföldi tanulmányok teljesítése

Ha valamilyen – indokolt – oknál fogva a kiutazás meghiúsul, akkor azt az Erasmus koordinátornak, továbbá a fogadó intézmény koordinátorának haladéktalanul írásban jelezni kell! Ha a kinti tanulmányokat meg kell szakítani, akkor a szerződésben foglaltak szerint a támogatás teljes, vagy részleges összegét vissza kell utalni. A vis maior esetek minden esetben kivizsgálásra kerülnek.

FONTOS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a hallgató kreditpontok nélkül jön haza, a kapott ösztöndíj részben vagy teljes egészében visszafizetendő! A minimum megszerzendő ECTS pontok összege: 15 kredit (ECTS), valamint minimum 3 szakmai tantárgy teljesítése kötelező.

Zero grant” státuszú hallgatók

A fenti kötelezettségek és tennivalók a „zero grant” státuszú hallgatókra is vonatkoznak annak kivételével, hogy részükre az Erasmus Iroda nem folyósít támogatást.

A célunk az, hogy minél több hallgatónk tanulhasson külföldön. Az EU szabályai szigorúak, ezért a teljes pályázati eljárás alatt kérjük a pályázók gondos együttműködését a program sikeres megvalósítása érdekében!

Nagyszerű lehetőség külföldön tanulni!

Jó utat és sok sikert kívánunk!

Az Edutus Főiskola Erasmus partnerintézményeinek listája:

COUNTRY PARTNERINSTITUTION FIELD OF AREA ID CODE
BELGIUM Katholieke Hogeschool Kempen (Thomas More) Marketing & Management B Geel 07
BELGIUM VIVES Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Business & Administration B Kortrij 01
CZECH REPUBLIC Bankovní institut vysoká skola, a.s. Business Studies & Managemenet Sciences CZ Praha 11
CZECH REPUBLIC Brno University of Technology Business Studies & Managemenet Sciences CZ Brno 01
DENMARK International Business Academy Business Studies & Managemenet Sciences DK Kolding 10
FINLAND Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Business Studies, Marketing and Sales Management, Industrial Management SF Kokkola 05
FRANCE Université Lille Business Studies & Managemenet Sciences F Lille 01
FRANCE Institut Limaryac, Toulouse Business Studies & Managmenet Sciences, Tourism F Toulous 41
GREECE Technologiko Ekpedeftiko Idrima- Tessaloniki Business Studies & Managemenet Sciences G Thessal 12
POLAND Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Business Studies, Marketing and Sales Management, Tourism and Hospitality PL Krakow 04
POLAND Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie Business Studies & Managemenet Sciences PL Konin 02
POLAND Wyzsza Szkola Handlowa we Wroclawiu Business Studies & Managemenet Sciences PL Wroclaw 12
POLAND Jan Kochanowski Univesity in Kielce Business Studies & Managemenet Sciences PL Kielce 02
LATVIA BA School of Business and Finance Business Studies & Managemenet Sciences LV Riga 13
LITHUANIA Klaipeda Business School Business Studies & Managemenet Sciences LT Klaiped 05
LITHUANIA Alytus Kolegija Business Studies & Managemenet Sciences LT Alytus 01
GERMANY SRH University Heidelberg Business Studies & Managemenet Sciences D Heidelb 05
GERMANY Hochschule Aalen Business Studies & Managemenet Sciences D Aalen 01
GERMANY Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften Business Studies & Managemenet Sciences D Wolfenb 01
GERMANY Fachhochschule Trier Business Studies & Managemenet Sciences D Trier 02
ITALY Universitá degli Studi di Perugia Business Studies & Managemenet Sciences I Perugia 01
ITALY Universitá degli Studi di Firenze Business Studies & Managemenet Sciences I Firenze 01
ITALY Universitá degli Studi di Sassari Business Studies & Managemenet Sciences, Tourism I Sassari 01
POTUGAL Instituto Politécnico de Coimbra Business Studies & Managemenet Sciences P Coimbra 02
POTUGAL Instituto Politécnico de Santarém Business Studies & Managemenet Sciences P Santare 01
POTUGAL ISAL Instituto Superior de Administracao e Linguas Tourism, Catering and Hotel Management P Funchal 08
POTUGAL Instituto Politécnico da Guarda Management & Administration, Tourism and Hotel Management P Guarda 01
POTUGAL Instituto Politécnico de Leiria Peniche Tourism and Hotel Management P Leiria 01
ROMANIA 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia Business & Administration RO Albaiu 01
ROMANIA Partium Christian University Business & Administration RO Oradea 02
SPAIN Universidad de Zaragoza Business & Administration E Zaragoz 01
SPAIN Universitat de Girona Business Studies & Managemenet Sciences E Girona 02
SPAIN Florida Universitária, Valencia Tourism, Catering and Hotel Management E Valencia 16
SLOVAKIA J. Selye University in Komarno Business Studies & Managemenet Sciences SK Komarno 01
SLOVAKIA Matej Bel University Business Studies SK Bansk 01
SLOVENIA University of Primorska Tourism, Catering and Hotel Management SI KOPER03
SLOVENIA Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Business & Administration, Travel, Tourism and Leisure SI Celje 03
SLOVENIA Fakulteta za komercialne in poslovne vede Business & Administration, Travel, Tourism and Leisure SI Celje 04
TURKEY Kocaeli Üniversitesi Business & Administration TR Kocaeli 02
TURKEY Sakarya University Business Studies & Managemenet Sciences TR Sakarya 01
TURKEY Adnan Menderes University Tourism, Catering and Hotel Management TR Aydin 01
TURKEY Mersin University Tourism, Catering and Hotel Management TR Mersin 01
TURKEY Dokuz Eylül University Tourism, Catering and Hotel Management TR Izmir 01
TURKEY University of Ege, Izmir Tourism, Catering and Hotel Management TR Izmir 02
TURKEY Gelisim University Istanbul Business & Administration, Travel, Tourism and Leisure TR Istanbul 32
TURKEY Cumhuriet University Business & Administration, Travel, Tourism and Leisure TR Sivas 01
TURKEY Bursa Orhangazi University Business Studies & Managemenet Sciences TR Bursa 01