Dr. Szalai Ibolya
2013-04-05 13:58
Név: Dr. Szalai Ibolya
születési év: 1956.

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

Okleveles közgazda: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - Ipar kar, (1978)

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök)

Edutus Főiskola – Főiskolai tanársegéd (2013. február 01-)

tudományos fokozat

Doktori vizsga: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - Külgazdasági kar Különleges nemzetközi ügyletek témakörben, Summa Cum laude minősítéssel. (1988)

PhD tevékenység folytatása: Miskolci Egyetem Gazdálkodás Tudományi karán laterális értékinnováció témakörében. (2008-)

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

1987-1989: Külkereskedelmi Főiskola Kereskedelmi Tanszékén adjunktus. Oktatott tantárgyak: külkereskedelmi és deviza technika, különleges külkereskedelmi ügyletek.

1989-2000: Heller Farkas Főiskola, Kodolányi János Főiskola óraadó gazdasági oktatója. Oktatott tantárgyak: mikro- és makroökonómia, marketing stratégia, általános- és vállalkozási pénzügyek.

1989-2000: Külkereskedelmi Oktatási Központ, Szókratesz Külkereskedelmi oktatási cég és tankönyv kiadó, OKTÁV Zrt., SZÁMALK Zrt., K&S Stúdió Oktatási Központ, Európai Stúdió Oktató és Tanácsadó cég, Lateral Innova Kft. cégek megbízásai alapján oktatott tantárgyak: közgazdasági ismeretek, kereskedelmi- pénzügyi- marketing- vállalkozási ismeretek. Európai Uniós ismeretek átadása, illetve vállalkozás fejlesztési eladássorozat, tréningek tartása kis- és középvállalkozások részére.

Meghívott előadások        

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen vendég előadó és szeminárium vezető (1980)

Külkereskedelmi Főiskolán meghívott előadó és szeminárium vezető (1978-1982)

2000-2012: Általános Vállalkozási Főiskola Marketing és Kommunikációs Tanszékén docens. Oktatott tantárgyak: marketing stratégia, bevezetés a marketingbe, marketing menedzsment, nemzetközi marketing, szolgáltatás marketing, ár- és értékelés politika, marketing kommunikáció.

Angol nyelvű tantárgy oktatás: international marketing, marketing strategy, basic marketing, marketing communication.

Magyar nyelvű külföldi előadás tartása: Vajdasági magyar szervezeteknek minisztériumi megbízás alapján az Európai Unió pénzügyi alapjaihoz való hozzáférés ismertetése (különös tekintettel az Interreg program határmenti együttműködés lehetőségeire) (2006) Különböző vajdasági városokban

Erdélyi szervezetek számára üzleti terv készítés oktatása, különös tekintettel a pénzügyi számításokra (2007) Budapest K & S Oktatási Központ konferencia termében

Angol nyelvű külföldi előadás tartása: Regional marketing (2008) Gea Collage Ljubjana, Marketing strategy (2009) Gea Collage Ljubjana)

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Az Általános Vállalkozási Főiskolán Tudományos Diákköri elnök (négy, országos egyetemi, főiskolai versenyen dobogós helyezést elért saját hallgatókkal).

Művelt kutatási területek: a KKV szektor stratégiai feladatai, az értékinnováció és a versenyképesség összefüggései.

Dr. Kerepesi Katalin, Dr. Szalai Ibolya, Böcskei Elvira, Dr. Opitz Éva (2006): Az uniós csatlakozás hatása a magyarországi kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességére, különös tekintettel az ICT felkészültségre és a finanszírozási (pályázási) lehetőségekre p. 1-334. - (könyvrészlet) Készült az Általános Vállalkozási Főiskola megbízásából, Budapest

Dr. Szalai Ibolya, Dr. Opitz Éva (2009): Kis- és középvállalkozások innovációs és infokommunikációs képességének fejlesztése Magyarországon. ÁVF kutatási anyag, Budapest

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

Lektorált folyóiratok

Dr. Szalai Ibolya, Czékmann István (2010/1): Intelligens Inverz Innováció „3I” II. rész: A kreativitás és a laterális innovátorok kapcsolata, CEO A gazdasági intelligencia magazinja, Budapest

Dr. Szalai Ibolya - Czékmann István (2010/2): Intelligens Inverz Innováció „3I” III. rész: Egy laterális innovátor sikeres eszköztára, CEO A gazdasági intelligencia magazinja, Budapest

Nem lektorált folyóiratok

Dr. Szalai Ibolya, Czékmann István (2009/4):Intelligens Inverz Innováció „3I” I. rész : A laterális gondolkodásmód és az innováció kapcsolata, CEO A gazdasági intelligencia magazinja, Budapest

Czékmann István – Dr. Szalai Ibolya (2010/3): Intelligens Inverz Innováció „3I” IV. rész: A leaderek szerepe a laterális innovációk illesztésében, CEO A gazdasági intelligencia magazinja, Budapest

Lektorált konferenciakötetek

Dr. Szalai Ibolya (2010/23): Intelligens inverz innováció „3I”: Innováció vs. érték -  E-világi trendek: az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára. - ÁVF Tudományos Konferencia 2009. nov. 10. - Tudományos Közlemények. p. 257-262. Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest ISSN: 1585-8960

Dr. Opitz Éva, Dr. Szalai Ibolya (2007/17):Az uniós csatlakozás hatása a magyar kis- és középvállalatok versenyképességére - Tudástársadalom, vállalkozások, Európa. ÁVF Tudományos Konferencia 2006. nov. 9. - Tudományos Közlemények p. 237-242. Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest ISSN: 1585-8960

Dr. Szalai Ibolya, Czékmann István (2010): Intelligens inverz innováció a marketing társadalmában - Marketing társadalma, társadalmi marketing konferencia a Miskolci Egyetem Marketing Intézete és az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Marketing Munkabizottság együttműködésével 2010 november 23-24 CD-kiadvány, Miskolc

Dr. Szalai Ibolya (2012):Laterális innováció, mint nemzetközi mobilitási tényező . Válság és növekedés – 20 éves az Edutus Főiskola, 2012. november 21-23. Acta Periodica 9. kötet p. 201-209 ISBN: 978-963-8445-34-6

Öt évnél régebbi fontosabb publikációk

Lektorált könyv

Bendigné Dr. Csánky Hanna, Dr. Szalai Ibolya, Dr. Simon Lenke, Dr. Mikolai Lászlóné Dr. Törzsök Éva (1990): A külkereskedelmi ügylet - Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest ISBN: 9631828433

Könyv lektorálása

Völgyiné Dr. Szűcs Emőke, Bánréviné Tóth Magdolna (1998): Külkereskedelmi levelezés – Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Budapest

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Vizsgafeladatok lektorálása

Külkereskedelmi lebonyolítási ismeretek témakörben lektorálás a Külkereskedelmi Oktatási Központ megbízásából (2000-2012)

 
                                                        
 
 
 
 
 
Ezüst Szalag
„A klasszikusok viadala”

Ezüst szalag
 

Kövess bennünket a Twitteren!

 

Kövess minket a Facebookon is!

 

 

    

EDUTUS FŐISKOLA

Budapesti Tagozat | 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13. | Telefon: (1) 450-2420

Tatabányai  Tagozat | „A” épület: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. | „B” épület: Tatabánya, Béla király krt. 58.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Stúdium tér Pf. 181. | Telefon: (34) 520-400 | Fax: (34) 520