Az előadás bírálata

2015-11-30 11:39

TDK Előadás Bírálati Lap

A hallgató neve: ............................................................................................

TDK-dolgozat címe: .......................................................................................

Bíráló neve és beosztása:................................................................................

1. Az előadás szemléltetésmódja (max. 6 pont)

Figyelemfelkeltő, tagolt diák ---------------------------------------- Szegényes / túldíszített; elnagyolt / túlzsúfolt diák
3 2 1 0
Ábrák, táblázatok használata szakszerű -------------------------------------------------------------------- Nem szakszerű
3 2 1 0

Összes pontszám:.....................................................

 

2. Az előadás tartalmi színvonala (max. 20 pont)

Célkitűzés(ek), módszerek közérthető bemutatása -------------------------------------------- Zavaros / hiányos ismertetés
4 3 2 1 0
Eredmények közérthető levezetése és bemutatása --------------------------------------------- Nehezen követhető, zavaros
4 3 2 1 0
Előadás szakmailag helytálló -------------------------------------------------------------- Nem helytálló
4 3 2 1 0
Lényegre törő, logikusan felépített előadás -------------------------------------------Gyengén strukturált, zavaros előadás
4 3 2 1 0
Megfelelő szakmai szókincs, szakkifejezések helyes használata--------------- Hiányos szókincs, helytelen használat
4 3 2 1 0

Összes pontszám:..................................

 

3. Általános értékelés (max. 14 pont)

Előadás tagolása arányos (bevezetés, célkitűzés, módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok) ------- Aránytalan
3 2 1 0
Kiváló előadásmód ----------------------------------------------------------------------------------------- Gyenge előadásmód
3 2 1 0
Közérthető, jól követhető előadás ----------------------------------------------------------------- Nehezen érthető, áttekinthetetlen
3 2 1 0
Kérdésekre adott válaszok szakmailag helytállók ------------------------------------------------- Szakmailag helytelen válaszok
3 2 1 0
A témában, szakterületen való jártasság kiváló ----------------------------------------------------------- Hiányos, nem megfelelő
3 2 1 0

Összes pontszám: ……..

ÖSSZES PONTSZÁM (max. 40 pont):.....................

Megjegyzés: Dátum:

A bíráló aláírása