Átjelentkezés

2015-11-24 14:48

Átjelentkezők részére

(átjelentkezés más felsőoktatási intézményből)

Köszönjük, hogy nálunk szeretnéd tanulmányaidat folytatni!

Ki kérheti az átvételét az EDUTUS Főiskolára?

Más felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét a Főiskolára.

Az átjelentkezési eljárás díjtalan. Az átjelentkezési nyomtatvány ITT

Az átvétel engedélyezhető:

azonos képzési területen belül azonos képzési szinten vagy alapszintről felsőoktatási szakképzési szintre, ha

a.) a hallgató hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve ennek feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában és

b.) a fennálló hallgatói jogviszonyról igazolást csatol.

Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvétel nem jön létre.

I. Tájékozódás:

Szakjaink képzési szintje és területe:

Tanulmányi tájékoztató ITT érhető (ahol a mintatantervek is megtekinthetőek)

Az EDUTUS Főiskolán folyó képzés neveképzési terület és szintképzési hely
gazdálkodási és menedzsment

gazdaságtudományok

/alapképzés

Budapest

Tatabánya

kereskedelem és marketing

gazdaságtudományok

/alapképzés

Budapest

Tatabánya

nemzetközi gazdálkodás

gazdaságtudományok

/alapképzés

Budapest

Tatabánya

turizmus-vendéglátás

gazdaságtudományok

/alapképzés

Budapest
mechatronikai mérnök

műszaki

/alapképzés

Tatabánya
műszaki menedzser

műszaki

/alapképzés

Tatabánya

kereskedelem és marketing

[logisztika]

gazdaságtudományok

/felsőoktatási szakképzés

Budapest
Tatabánya
műszaki (csak első évfolyam)

műszaki 
/felsőoktatási szakképzés

Tatabánya
turizmus-vendéglátás [turizmus]

gazdaságtudományok

/felsőoktatási szakképzés

Budapest
marketing

gazdaságtudományok

/mesterképzés

Budapest
műszaki menedzser
(csak első évfolyam)

műszaki 
/mesterképzés

Tatabánya

Amennyiben kérdésed van

II. A kérelmet

az EDUTUS Főiskola, Oktatásszervezési Osztály Tanulmányi Csoportjához kell benyújtani.

Személyesen nyitvatartási időben:

 • Tatabánya: 2800 Tatabánya, Béla Király körút 58. 101. szoba
 • Budapest: 1114 Budapest, Villányi út 11-13. 3. em. 307-308 szoba

Levélben:

 • Tatabánya: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
 • Budapest: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.

Az adott félévre történő beiratkozáshoz a kérelem benyújtásának határideje, legkésőbb február 12. vagy szeptember 12.

A 2017/18 tanév 2. félévére történő átvétel esetén 2018. február 12-ig.

A 2018/19 tanév 1. félévére történő átvétel esetén 2018. szeptember 12-ig.

Az átjelentkezési kérelem (FOSZK/BA/BSC) formanyomtatványa ITT érhető el.

Az átjelentkezési kérelem (MA/SZT) formanyomtatványa ITT érhető el.

A kérelemhez csatolni kell:

1.) a fennálló hallgatói jogviszonyról (lehet aktív és passzív is) szóló, 15 napnál nem régebbi igazolást. (Melyet az átjelentkezés jogcím megjelölésével adtak ki.)

Az átvételi eljárás díjtalan.

 

III. Beiratkozás

Ha az átvételt engedélyezték és a hallgató is elfogadja a határozatban foglaltakat, akkor a Főiskolára be kell iratkozni.

A beiratkozást követően a Főiskola hivatalosan kéri a korábbi intézménytől a hallgató leckekönyvének lezárását és átadását a Főiskolánkra, valamint a jogviszonyának megszüntetését.

A beiratkozáshoz szükségesek az alábbi dokumentumok:

 1. átvételi határozat
 2. személyi igazolvány +lakcímkártya
 3. adóazonosító jel
 4. TAJ szám
 5. saját bankszámlaszám
 6. saját e-mail cím
 7. 1 db igazolványkép
 8. érettségi bizonyítvány
 9. nyelvvizsga bizonyítvány, amennyiben van
 10. Tárgybefogadási kérelem esetén: a tantárgyfelelős által aláírt eredeti tantárgyi tematikák, programok amelyek a leckekönyvben szerepelnek.

A beiratkozás feltétele a költségtérítés első részletének teljesítése.

 

IV. Tantárgybefogadás, munkatapasztalat elismerése

A tantárgy-befogadási kérelmek leadása a beiratkozás után lehetséges elektronikus úton a Neptun tanulmányi rendszer használatával. Az eddig végzett tanulmányokra vonatkozó tárgyleírásokat és egyéb tanulmányokat, munkatapasztalatot igazoló eredeti dokumentumokat a beiratkozáshoz kell hozni.