A TDK összefoglaló elkészítése

2015-11-30 11:38

A TDK dolgozat részét képező összefoglaló formátuma

Az összefoglaló formátuma (formázás nélküli dokumentum!)

(enter)

Példa Áron III. évf. (illetve a végzés éve)

Magyar nyelvű cím

Angol nyelvű cím

(enter)

Az összefoglalót Microsoft Word programmal kérjük elkészíteni (lehetőleg a 97-2003 verzióval mentve), 12-es Times New Roman betűtípussal, sorkizárással, sorvégi szóelválasztás nélkül, szimpla sorközzel, körben 2 cm-es margóval, maximum 2500 karakter (szóközökkel együtt), összesen maximum 1 oldal. Az egyes bekezdések a sor elején kezdődjenek. Az összefoglalóban kérjük, ne használjanak semmilyen formázást!

Az összefoglaló tartalmi követelménye, hogy feleljen meg a tudományos munkák összefoglalójával szembeni elvárásoknak (abstract). Térjen ki a kutatás alapkérdéseire, a célkitűzésekre, az alkalmazott módszertanra, valamint a legfontosabb megállapításaira, következtetésére.


Abstract (paper included)

(enter)

Áron Példa III. course (or year of degree )

Title in English

Title in Hungarian

(enter)


The resume should be prepared with Microsoft Word (version not older than 97), font type: Times New Roman, font size: 12, justified, without word separation, with single space, 2 cm margin right and left, up and down, max. 2500 characters (with spaces) and maximum one page. Each paragraph is started at the beginning of the row. Please do not use any formatting in the resume.


The resume should meet the requirements of summaries of scientific papers (abstracts): cover the basic question of research, the objectives, methodology and the main conclusions.