A TDK dolgozat bírálati szempontjai

2015-11-30 11:37

A TDK dolgozat bírálati szempontjai

TDK Dolgozat Bírálati Lap

A hallgató neve: ......................................................................................................................

TDK-dolgozat címe: ..................................................................................................................

1) A bírálat kizárólag szöveges indoklásokkal (táblázatok alatt) kiegészítve tekinthető érvényesnek.

2) Minden dolgozatot két bíráló értékel.
 
3) Ha a két bírálat átlaga nem éri el a 24 pontot (40%-ot) a dolgozat nem kerülhet bemutatásra.

4) Ha a két bírálat között 15 pont vagy annál nagyobb különbség van, harmadik bíráló felkérésére kerül sor.

 

1. Formai követelmények (max. 6pont)
 

Szakmai elvárásoknak megfelelő (pl. terjedelem, tagolás, fejezetek aránya stb.)

Nem megfelelő

2

1

0

0

Ábrák, táblázatok formailag teljesek -Hiányosak (pl. forrás, mértékegység stb.)

2

1

0

0

Ízlésesen, gondosan szerkesztett --------------------------------- Hanyag munka

2

1

0

0

Összes pontszám: …………………………..

Szöveges indoklás:

 

2. Szakirodalom feldolgozás (max. 12 pont)
 

Irodalmak száma, változatossága megfelelő (hazai, nemzetközi) -------- Kevés

3

2

1

0

Pontos hivatkozások a szövegben ------- Elmaradó, pontatlan hivatkozások

3

2

1

0

A témához szorosan illeszkedő, aktuális ----------- Túlzottan általános, elavult

3

2

1

0

Önállóan értékelt ------------------------------------ Önállóan nem értékelt

3

2

1

0

Összes pontszám:.............................................................................................

Szöveges indoklás:

 

3. Módszertan: adat-, illetve információgyűjtés és -feldolgozás színvonala (max. 12 pont)

Átfogó önálló adat-, illetve információgyűjtés -------- Hiányos / hiányzik

3

2

1

0

A begyűjtött adatok, információk teljes körűek------------- Hiányosak

3

2

1

0

A választott módszer a célkitűzésekhez igazodó

A választott módszer nem megfelelő

3

2

1

0

Magas színvonalú, helyes módszertani alkalmazás - Alacsony színvonalú, helytelen

3

2

1

0

Összes pontszám:....

Szöveges indoklás:

 

4.Eredmények, következtetések, javaslatok (max. 12 pont)

Eredmények számszakilag, illetve tartalmilag helytállóak -

Hibásak és nem helytállóak

3

2

1

0

Újszerű eredmények és megállapítások ------- Általános megállapítások

3

2

1

0

Eredmények közérthető levezetése és bemutatása ---------Zavaros keretek

3

2

1

0

Következtetések, javaslatok elkülönítettek, helytállóak - Hibásak, vagy hiányoznak

3

2

1

0

Összes pontszám:.................................................................

Szöveges indoklás:

 

5. Altalános értékelés, összbenyomás (max. 12 pont)
 

Konkrét célkitűzés(ek) megfogalmazása ----------- Célkitűzés(ek) hiánya

3

2

1

0

Célkitűzés(ek), módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok összhangja

Annak hiánya

3

2

1

0

Szakmailag helytálló ------------------ Szakmailag erősen megkérdőjelezhető

3

2

1

0

Általános közérthetőség, követhetőség, nyelvezet -

Nehezen érthető, áttekinthetetlen

3

2

1

0

Összes pontszám:.................................................................

Szöveges indoklás:

 

6. Összefoglaló értékelése (max. 6 pont)

Kutatás kérdésfeltevése -------------- Kérdésfeltevés hiánya

2

1

0

0

Célkitűzés(ek) megfogalmazása ------------------ Célkitűzés(ek) hiánya

2

1

0

0

Szakmailag helytálló összegzés ------Szakmailag erősen megkérdőjelezhető

2

1

0

0

 

Összes pontszám:....

Szöveges indoklás:

 

ÖSSZES PONTSZÁM (max. 60 pont):.....................

Megválaszolandó kérdések (nem kötelező):

Dátum:

A bírálat letölthető innen.