A képzésbe való belépés előfeltételei

2015-11-28 20:26

A képzésbe való belépés előfeltételei

Az Edutus Főiskola Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

1.) Akik az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szereztek oklevelet

- kereskedelem és marketing alapképzési szak

- gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

- nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

- pénzügy és számvitel alapképzési szak

- turizmus-vendéglátás alapképzési szak

- emberi erőforrások alapképzési szak

2.) Akik az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szereztek oklevelet, s korábbi tanulmányaik alapján elismerhető számukra az e pontban felsorolt ismeretkörökből az e pontban meghatározott kreditmennyiség

- alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak

- gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak

- közszolgálati alapképzési szak

A felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzést megelőzően kell megszerezni, melyhez az Edutus Főiskola segítséget ad.

- módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 8-12 kredit

- elméleti közgazdaságtani alapismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) 8-12 kredit

- üzleti kötelező szakmai alapismeretek (vállalat-gazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) 10-14 kredit

3.) Az előzőekbe nem tartozó alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű szakok (beleértve a mérnök és tanár-szakokat is) a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe

- módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 8-12 kredit

- elméleti közgazdaságtani alapismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) 8-12 kredit

- üzleti kötelező szakmai alapismeretek (vállalat-gazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) 10-14 kredit

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzést megelőzően kell megszerezni, melyhez az Edutus Főiskola segítséget ad.

A 2. és 3. pontban a nem teljes kreditértékű diplomával érkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük az intézménynél, amelynek módja a „Kreditelismerési kérelem” benyújtása.

A 2. és 3. pontban meghatározott teljesítést a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Főiskola Kreditátviteli Bizottsága fogadja el.

Amennyiben kérdése van az oklevelével kapcsolatban, hogy megfelel-e a bemeneti követelményeknek- a kreditbeszamitas@edutus.hu –ra küldje el kérdést az oklevelének másolatával.