A felvételi vizsga sajátos követelményei

2015-11-28 20:27

A felvételi vizsga sajátos követelményei

A szakra való belépés feltétele minden esetben a sikeres felvételi prezentáció, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai és motivációs beszélgetés.

A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés alapja a jelentkező alapképzési vagy egyéb felsőfokú képzési szakon készített diplomadolgozatának prezentációja. A prezentáció során vizsgált – és pontozott – szempontok a következők: személyes pályaalkalmasság és motiváció, lényeglátás, összefüggések felismerése, kutatási készség, kommunikációs készség, érvelési készség. Az Edutus Főiskolán alapdiplomát védők esetében a jelentkezés összekapcsolódik a diplomavédéssel, a más intézményekből érkezők ugyanekkor, azonos összetételű vizsgabizottság előtt prezentálnak, és a vizsgabizottság a fenti szempontok alapján pontoz.